Privacyverklaring

Marian Sloot Yoga verzorgt yoga en meditatielessen.

Voor het verzorgen van deze lessen registreer ik persoonsgegevens van mensen die via e-mail of telefonisch contact met mij zoeken. Deze gegevens worden gebruikt om contact met de cursisten te onderhouden en ze te informeren over activiteiten en ontwikkelingen die binnen de yogapraktijk plaatsvinden. Bepaalde persoonsgegevens (naam) noteer ik op aanwezigheidslijsten zodat ik weet wie er in de les aanwezig is. Het bankrekeningnummer is nodig om het contributiebedrag te incasseren.

De grondslag waarop ik deze gegevens verzamel is een overeenkomst met de cursist.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Lesdag en tijdstip
 • Bankrekeningnummer

Marian Sloot Yoga verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van haar praktijk. Verder zal zij alle maatregelen treffen die nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Denk daarbij aan het beveiligen van computer en website en het opbergen van de inschrijfformulieren en machtigingsformulieren in vergrendelde kast.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is.

Marian Sloot Yoga verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

De cursist heeft ten alle tijden het recht op:

 • Inzage van zijn gegevens
 • Wijzigen van zijn gegevens
 • Verwijderen van zijn gegevens
 • Gegevens over te dragen of mee te nemen
 • Klacht in te dienen bij autoriteit persoonsgegevens mocht dat nodig zijn.

Cookies

Marian Sloot Yoga maakt alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.